>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Fem snabba frågor till Kristine Ulander…

By 28 oktober, 2019Uncategorized

…strateg med fokus på öppna data på DIGG:s enhet för utveckling och främjande.

Du åker under måndagen till Luxemburg – varför då?

– Under två dagar ska jag delta på möten som är relaterade till öppna data och PSI (Public Sector Information). EU har beslutat sig för att omarbeta PSI-direktivet, som är det direktiv som reglerar hur myndigheter ska tillgängliggöra sina offentliga data för att bidra till ökad öppenhet, ökad innovationsförmåga och bättre service. Själva beslutet på omarbetningen togs innan sommaren och nu har alla medlemsländer i EU två år på sig att införa direktivet.

Vilka möten ska du vara med på?

–  Jag åker ned för två möten hos EU-kommissionen. Det ena är ett möte med en expertgrupp kring öppna data och PSI. Gruppen lyder under EU-kommissionen och vi träffas ungefär en gång per halvår i Luxemburg. Det andra mötet är ett möte med en kommitté där vi kommer att diskutera särskilt värdefulla datamängder som kommer att bli tvingande öppna och avgiftsfria för alla medlemsländer. Just nu pågår en process för att specificera och komma överens om vilka datamängder som kommer inkluderas. För Sveriges del så har DIGG uppgiften att främja arbetet med öppna data, medan Lantmäteriet arbetar med regeringsuppdraget som gäller dessa särskilt värdefulla datamängder.

Det ryktas även om ett nytt nordeuropeiskt samarbete – berätta!

– Vi kommer att etablera ett nordisk-baltiskt samarbete kring öppna data och PSI och på tisdag kväll kommer vi för första gången att träffas. Som jag förstår det handlar det främst om kunskapsutbyte, vilket är mycket välkommet från mitt perspektiv. Det återstår att se vad det faktiskt kommer för konkret ut av mötet och hur fortsättningen ser ut.

Vad hoppas du få ut av besöket i Luxemburg?

– Främst handlar det om att få information från EU-kommissionen om hur det går med arbetet och hur långt man har kommit i processen. Från vårt håll så kommer vi att ge en uppdatering kring vilka satsningar och större projekt som just nu pågår inom öppna data och PSI i Sverige. På mötet med expertgruppen brukar vi genomföra en så kallad ”Tour de Table” där varje land ger en uppdatering, det är också alltid intressant att höra hur andra länder arbetar.

Vilka representerar Sverige förutom du?

– Jag reser med en person från Infrastrukturdepartementet, som också är den person som för Sveriges del sitter med i öppna data-kommittén för de värdefulla datamängderna. Representanterna i denna kommitté har den formella rätten att rösta för Sveriges räkning när det gäller de värdefulla datamängderna. Inga omröstningar kommer att ske den här gången däremot eftersom det kommer vara en längre process.

Luxemburg. Foto: Josefine Granding Larsson (CC BY-NC-ND 2.0)