>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Tillgängliggör stadskartan som öppna data

By 30 november, 2019Uncategorized

Göteborgs stad tillgängliggör nu kommunens stadskarta som öppna data. Stadskartan är en översiktlig karta som beskriver Göteborg. Kartan kan bland annat användas som bakgrund till verksamhetsdata samt för översiktlig orientering i staden. Den är även lämplig som bakgrundskarta till annan information där det ställs höga krav på stora zoomintervall och varierande kartografiskt utseende.

Tillgängliggörandet av kartan gör Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad inom ramen för projektet ”Öppna grundläggande geodata” som går ut på att tillhandahålla stadens grundläggande geodata som öppna data. De långsiktiga målen är att medborgarna ska uppleva bättre service och ökad insyn samt att fler innovativa tjänster som baserade på öppna data ska göra vardagen enklare för medborgare och näringsliv.

En något äldre variant av stadskarta. Så såg Göteborgs stadskarta ut år 1888.

– Innan har vi varit bundna av att ta betalt för dessa data enligt Byggnadsnämndens taxa, men det som folk nu triggas av är att dessa data blir gratis, säger Gunnar Blide, som är processledare och verksamhetsutvecklare på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Förutom Göteborgs stadskarta tillgängliggörs även ortofoton som öppna data senare i vinter. I början av nästa år planeras baskartan att tillgängliggöras, vilket är en väldigt efterlängtad nyhet bland många. Baskartan kallades tidigare för primärkarta och är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter. Den innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder.

En del av Göteborgs stadskart så som den ser ut 2019

En del av Göteborgs stadskarta så som den ser ut 2019

Baskartan består av stadens grundläggande geografiska information och har den högsta detaljeringsnivå som används kommunövergripande inom stadsbyggnadsområdet. Kartan används även utanför stadens verksamhet inom bland annat planering och projektering. Den används till exempel till nybyggnadskartor, vid byggprojekt, för allmänna orienteringskartor och som underlag vid analyser. En av de tjänster som har stor nytta av baskartan är OpenStreetMap, som i sin tur används av tusentals appar och webblösningar. Uppsala och Helsingborg var två av de första kommunerna som släppte sina baskartor som öppna data. Sedan dess har ytterligare ett antal kommuner tillgängliggjort kartorna, och inom kort är det alltså Göteborgs tur.

– När vi gör våra grundläggande geodata fritt tillgängliga och släpper kontrollen över hur datan används så krävs också ett nytt tankesätt, säger Gunnar Blide.

Stadskartan finns tillgänglig på Göteborgs stads sida om öppna data: www.goteborg.se/psidata

Hör och se Gunnar Blide berätta om satsningen på stadskartan som öppna data i filmen här nedanför. Filmen spelades in i samband med en workshop om öppna data och datadriven innovation i Göteborg i november 2019:

BILDTEXT: Göteborg stad släpper nu stadskartan som öppna data. Kartan finns i två varianter, färg och gråtonad. Den innehåller generell information om mark, kommunikation, hydrografi, byggnader, adressnummer och gatunamn, administrativ indelning och övrig orienterande text.

Såhär ser Stockholms stadskarta ut

Som jämförelse: Så här ser Stockholms stadskarta ut. Klicka här om du själv vill kolla in kartan av vår huvudstad.