>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Öppnadata.se blir dataportal.se

By 16 december, 2019Uncategorized
Bild på betaversionen av Sveriges nya dataportal

Sverige får nu en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Samtidigt blir det en ny webbadress, då öppnadata.se byts till dataportal.se. Lanseringen sker idag, men all funktionalitet finns inte på plats från start utan kommer att införas gradvis under nästa år.

– Utvecklingen av den gamla dataportalen öppnadata.se har på senare tid varit eftersatt och det har skapat en dålig användarupplevelse. Tack vare regeringsuppdraget kring öppna data har vi fått resurser till att ta fram en portal som är mer användarvänlig och funktionell, säger Kristine Ulander, som är strateg med fokus på öppna data på DIGG:s enhet för utveckling och främjande.

Namnet byts samtidigt från Den nationella dataportalen för öppna data och PSI till Sveriges dataportal. Innehållet består, liksom på den gamla portalen, både av öppna data och av data som inte nödvändigtvis kategoriseras som just öppna data.

– Vi har sett behov av att byta varumärket till något som bättre speglar innehållet på portalen och som är lättare att ta till sig. Innovation kan ju även skapas av data som inte är öppna data utan som är delade med någon form av begränsning. Den gamla portalen, öppnadata.se, kommer dock att leva vidare parallellt under utvecklingsfasen. Allteftersom den nya dataportalen blir mer mogen kommer vi att fasa ut den gamla och på sikt kommer dataportal.se helt ersätta öppnadata.se, säger Kristine Ulander.

Tidigt i höstas påbörjade DIGG en effektkartläggning för att bättre förstå användarbehoven och lanseringen är ett av resultaten av kartläggningen.

Det som nu lanseras är en så kallad MVP, ”minimum viable product”, alltså en enkel betaversion av portalen som enbart innehåller sökfunktionalitet. Den lanseras för att DIGG ska kunna involvera och få återkoppling från användare under utvecklingsprocessen. Ambitionen är att arbeta med korta cykler mellan lanseringarna så att ny och mer funktionalitet ska kunna lanseras löpande. Vid sidan av detta så arbetar man även med olika åtgärder för att förbättra själva innehållet i portalen.

– En hel del funktionalitet kommer att saknas i början och jag vill betona att vi främst vill ha feedback på det som faktiskt finns, snarare än på det som inte finns. Kort sagt så vill vi ha hjälp med att upptäcka eventuella fel och brister för att kunna eliminera dem och förbättra portalen till nästa version, säger Kristine Ulander.

Kommer detta göra att Sverige får en bättre position i framtida OURdata index?

– På sikt tror vi det och vi ska se till att adressera ett antal ”lågt hängande frukter” utöver det som har framkommit i behovsanalysen. Vi kan dock bara göra en viss del eftersom själva innehållet – det vill säga vilka data som är tillgängliggjorda – är minst lika viktigt för att komma ikapp. En ny och välfungerande portal kan bidra till att öka intresset från offentliga aktörer att börja arbeta mer proaktivt med att tillgängliggöra data och lyfta fram det på portalen, säger Kristine Ulander.

Surfa till dataportal.se för att se den nya dataportalen!

Fotnot: Denna text uppdaterades 2019-12-18 med ett förtydligande att även öppnadata.se innehåller data som inte bara är öppna.