>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Rekordsatsning på öppna data i Västra Götaland

By 22 december, 2019Uncategorized

Nu satsar Västra Götalandsregionen på en gemensam struktur för öppna data i regionen, vilket betyder att kommuner och regionen lättare ska kunna göra offentliga data mer tillgängliga på ett standardiserat sätt.

Regionutvecklingsnämnden tog nyligen beslut om en gemensam struktur för öppna data och avsätter 4,5 miljoner kronor de närmsta åren för att öppna data ska bli en mer naturlig del av verksamheternas ordinarie informationsbehandling och digitala utveckling.

– En arbetsgrupp bestående av tio personer började sitt arbete den 18 december. De skall definiera det som saknas och behövs för att vi skall kunna starta fullt ut och marknadsföra detta runtom i Västra Götaland och i förlängningen också i resten av Sverige, säger Tore Johnsson, som är regional digitaliseringskoordinator i Västra Götaland.

Han berättar att det även kommer att startas en ”taskforce” som ska kunna bistå de i länet som vill ha hjälp med att komma igång och publicera öppna data.

– Det gör vi för att det ska bli en kortare och enklare resa till publicering. Avrop betalas per nyttjande löpande och det finns inga startkostnader eller abonnemang. På så vis blir det en väldigt stor skillnad jämfört om man skulle ha startat från noll. Detta har verkligen saknats i öppna data-Sverige, säger Tore Johnsson.

Till hjälp kommer man att använda en teknisk plattform som idag finns hos Göteborgs stad sedan flera år tillbaka.

– Denna plattform är av de allra bästa i Sverige. Där finns metadata, informatikkatalog samt integrationsmotor mot de lokala verksamhetssystem som ska leverera den data som ska tillgängliggöras. Dessutom inkluderas publiceringsverktyget Entryscape. Man får en ”egen flik” för sin kommun eller verksamhet, men alla använder samma plattform, vilket förenklar mycket, säger han.

Inom ett par månader kommer man att vända sig till aktörer runtom i regionen för att undersöka vilka dataset som är mest relevanta att börja med. Förhoppningen är att 10-15 kommuner och ett antal interna förvaltningar inom regionen kommer att vara med på spåret under 2020.

Se och hör Tore Johnsson om uppdraget som digitaliseringskoordinator och om hur Västra Götaland ska göra för att bli mer likt Estland: