Att strukturera metadata i en fil med metadataspecifikationen DCAT-AP är en förutsättning för att den ska visas i Sveriges nationella portal för öppna data. Den nationella portalen skördar i sin tur datan vidare till den europeiska dataportalen.

Riksarkivet har i samarbete med SIS tagit fram en rekommendation och svensk anpassning av DCAT-AP.
Svensk rekommendation om DCAT-AP.

Tjänster som i dag finns tillgängliga för att beskriva data i DCAT-AP-format:

  • En enklare beskrivning av skapande och editering i DCAT-AP har tidigare tagits fram med stöd av Vinnova. För närvarande arbetar Riksarkivet med en nationell anpassning av DCAT-AP-formatet och en vägledning för hur man beskriver datamängder och publicerar dessa i den nationella dataportalen.
  • Nätbaserade verktyg för att omvandla datamängder till en ”HTTP API” och beskriva dem i DCAT-AP-format. Se till exempel tjänsten Datahotell eller DataTank, ett verktyg med öppen källkod.
  • Registrera.öppnadata.se erbjuder en Verktygslåda med olika stöd. Först och främst finns en valideringstjänst där man kan ladda upp en DCAT-AP fil och få besked om den följer den svenska anpassningen till DCAT-AP. Det ges också möjlighet att utforska datamängder, slå samman två DCAT-AP filer samt konvertera från äldre versioner av DCAT-AP. Observera att man av tekniska skäl inte kan ladda upp en fil med DCAT-AP eller ladda från en länk utan att först vara inloggad.

Fler tjänster för att beskriva data i DCAT-AP-format kan komma att tas fram. Bland annat undersöker Riksarkivet möjligheten att tillhandahålla en tjänst för att beskriva data i DCAT-AP-format.