För att din data ska synas i den nationella dataportalen oppnadata.se behöver du strukturera metadata i en fil med specifika koder, så kallat ”DCAT-AP-format”.

Läs mer om DCAT-AP-formatet här.

Tjänster som i dag finns tillgängliga för att beskriva data i DCAT-AP-format:

  • En enklare beskrivning av skapande och editering i DCAT-AP har tidigare tagits fram med stöd av Vinnova. För närvarande arbetar Riksarkivet med en nationell anpassning av DCAT-AP-formatet och en vägledning för hur man beskriver datamängder och publicerar dessa i den nationella dataportalen.
  • Nätbaserade verktyg för att omvandla datamängder till en ”HTTP API” och beskriva dem i DCAT-AP-format. Se till exempel tjänsten Datahotell eller DataTank, ett verktyg med öppen källkod.

Fler tjänster för att beskriva data i DCAT-AP-format kan komma att tas fram. Bland annat undersöker Riksarkivet möjligheten att tillhandahålla en tjänst för att beskriva data i DCAT-AP-format.