Du registrerar din förteckning på registrera.oppnadata.se. Kontrollera först om din organisation redan finns inlagd och att kontaktuppgifterna till din organisation på dataportalen stämmer.

Registrera din organisation på öppnadata.se

I informationen nedan beskrivs hur du går tillväga för att uppdatera din organisation. En registrering krävs för att din organisations data ska bli synlig på öppnadata.se. För att lära mer om hur du tar fram en förteckning över dina datamängder och hur du beskriver datamängden enligt standarden DCAT-AP kan du ta del av kursmaterialet som tagits fram av MetaSolutions på uppdrag av VINNOVA.

1. Om du representerar en organisation inom offentlig sektor

Med stor sannolikhet är din organisation redan upplagd i systemet. Sök fram din organisation under PSI datakollen / Offentliga organisationer. Om du inte kan hitta din organisation, kontakta oppnadata@digg.se för support. När du hittat organisationen du söker klickar du på den för att få upp en detaljerad vy. Där kan du se organisationens “skördningskälla”, dvs vilken adress som Registrera.oppnadata.se skannar av regelbundet efter en förteckning uttryckt i standarden DCAT-AP. Om du redan har en förteckning uttryckt i DCAT-AP kan du helt enkelt lägga upp den på den adress som angivits för din organisation, den ser oftast ut som: http://dinorganisation.se/datasets/dcat. Om du vill lägga upp organisationens DCAT-AP fil på någon annan adress måste du ändra skördningskällan.

Så här ändrar du skördningskällan för din organisation:

  1. Notera vilken e-postadress som anges för din organisation (denna används som kontots användarnamn, om den inte är korrekt angiven för din organisation kontakta DIGG på oppnadata@digg.se).
  2. Gör en lösenordsåterställning (om du inte redan kan logga in) i inloggningsrutan.
  3. Logga in och gå till Katalogregistrering, där ska du nu se din organisation i listan.
  4. Gå in i menyn (de tre prickarna på slutet av raden) och välj “ändra skördningsdetaljer”.
  5. Ändra adressen till skördningskällan, validera och spara. (Observera att det inte går att sätta en ny adress om det inte finns en korrekt DCAT-AP fil på den adressen.)

2. Om du representerar en organisation inom privat / idéell sektor

Du kan registrera en datakatalog för din organisation genom att:

  1. Skapa ett konto, svara på bekräftelsemailet och logga in.
  2. Gå in under Katalogregistrering och skapa en ny katalog där du anger titel, beskrivning samt en skördningskälla som måste valideras. (Observera att det inte går att ange en adress om den inte leder till en DCAT-AP fil som validerar.)
  3. När katalogen är redo att publiceras uppdaterar du status genom att ändra från opublicerat till publicerat läge (på/av knappen längst till vänster på raden.)

När datan är registrerad kan du kontrollera på registrera.oppnadata.se att inget valideringsfel visas och att inga obligatoriska värden för din data saknas (gå in på PSI-datakollen->offentliga organisationer, sök fram din organisation och klicka på den) . Så här kan det se ut när du kontrollerar det (exempel):

PSI-data webbsida Hittades
Formatet stöds inte
DCAT-AP källa Hittades
Obligatoriska värden saknas 0
Valideringsfel 2
Valideringsvarningar 14
Föråldrade fält 3

När du är klar kommer dina datamängder att dyka upp på sidan datamängder så fort de har skördats. Skördning sker normalt en gång om dygnet, men du kan tvinga fram en skördning snabbare genom att gå in på din organisation (klicka på din organisation på sidan katalogregistrering) och sen klicka på knappen ”skörda om”. Normalt sker då en omskördning inom 5 minuter.

Nu är du färdig!