Regeringen vill utveckla Hack for Sweden

By | Uncategorized

|
No Comments

Det eftertraktade priset Hack for Sweden Award gick under helgen till laget ”Momentum AI” som tog  fram lösningen kallad ”Match Yourself”.

Under helgen som har var, den en 13-15 april arrangerades den årliga tävlingen Hack for Sweden 2018 i Stockholm. Hack for Sweden pågick under 48 timmar fre- sön och syftade till att lösa olika samhällsutmaningar med hjälp av Sveriges myndigheters öppna data. Regeringen vill utveckla tävlingen till att vara ett vertyg för satsningen på öppna data och datadriven innovation.

Under helgen den 13-15 april arrangerades Hack for Sweden 2018 i Norrsken House på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Hack for Sweden är ett samarbete mellan 30 myndigheter och organisationer som vill möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av respektive myndighets öppna data.

En jury utser vinnare och det eftertraktade priset Hack for Sweden Award gavs till det laget som kom med den mest innovativa lösningen och som kombinerade data på det mest kreativa sättet. I år gick priset till laget ”Momentum”. Det delades även ut priser för bäst visualisering/data analys, bäst samhällsnytta, m fl.

Ett av regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen presenterat en satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Regeringen vill utveckla tävlingen Hack for Sweden. Under 2018 – 2019 är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för genomförandet av Hack for Sweden.

När det gäller öppna data pågår det för närvarande en undersökning om öppnadata och datadriven innovation som Gartner genomför på uppdrag av Regeringskansliet.

Läs mer om resultaten från Hack for Sweden

Se intervjuer med de tävlande och med lagen som vann

Myndigheter presenterar sina data i nationella portalen inför Hack for Sweden

By | Uncategorized

|
No Comments

Inför årets Hack for Sweden finns alla deltagande myndigheter presenterade med sin data i nationella portalen för öppna data. ”Det är ett naturligt steg, säger Sanja Halling, projektledare Riksarkivet.

Inför årets Hack for Sweden finns alla deltagande myndigheter för första gången presenterade med sin data i nationella portalen för öppna data.

De tävlande kommer i år att både kunna hitta öppna data från de deltagande myndigheterna och även andra öppna data relevanta för utveckling av olika tjänster, i nationella portalen för öppna data.

– Det är ett naturligt steg eftersom portalen ska synliggöra och öka tillgång till myndigheternas öppna data, säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

Hack for Sweden är en tävling som pågår under 48 timmar och som syftar till att lösa samhällsutmaningar med hjälp av myndigheters öppna data. I år sker tävlingen den 13-15 april på Norrsken House på Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm.

Tävlingen Hack för Sweden

Se samhällsutmaningar att lösa under Hack for Sweden

Myndigheter som bidrar med data i tävlingen

Över 600 fler datamängder i nationella portalen

By | Uncategorized

|
No Comments

Sveriges nationella dataportal har vuxit med över 600 datamängder senaste månaden.

Sveriges nationella dataportal för öppna data, oppnadata.se har under de första månaderna av 2018 vuxit med över 600 datamängder. Det är främst data från myndigheters specifika portaler som nu visas i nationella portalen som gjort att mängden data ökat.

Riksarkivet har arbetat för att data från myndigheters befintliga dataportaler ska synas i den nationella dataportalen. Nu har detta blivit möjligt. För någon månad sedan publicerades data från den nationella kulturarvsportalen K-samsök i den nationella dataportalen oppnadata.se. Och nyligen har Lantmäteriet publicerat all data från Geodataportalen som totalt innehåller ca 450 datamängder i nationella dataportalen. Data från Geodataportalen kan ses som ett nav i den infrastruktur av geodata, webbtjänster och metadata som finns i Sverige och är också Sveriges koppling till den europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Mål att visa upp dataportaler nationellt
Spännande resultat från hack på Riksarkivet

-För att nationella dataportalen ska ha rätt potential behövs mer data och det är målet för allt vi gör inom ramen för uppdraget med nationella dataportalen. Vi har bland annat jobbat för att möjliggöra att även andra sektorsspecifika portalers data ska visas upp i nationella portalen. Över 600 fler datamängder nu är jätteroligt, säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

Riksarkivet har senaste året arbetat tekniskt med att skapa förutsättningar för och möjliggöra fler publiceringar av PSI-förteckningar och öppna data från myndigheter enligt gemensamma riktlinjer och har också väglett myndigheter genom nyhetsbrev, utbildningar och webbplats.

Ett av målen med nationella dataportalen är ett ökat digitalt samverkande och en öppen statsförvaltning som stödjer Sveriges innovation och tillväxt. Ett led i detta är att stimulera myndigheter att publicera mer öppen data i nationella dataportalen och att förenkla för dem som vill använda den.

Så får du in öppna data i verksamhetsutvecklingen

By | Uncategorized

|
No Comments

Att ledningen har beslutat att man ska jobba med öppna data, att det finns med som en del i verksamhetsutvecklingen och att det finns en långsiktig funktion (och inte en person) som har ansvar är framgångsfaktorer. Bild: Sebastian Sikora, Flickr (CC BY 2,0)

Framgångsfaktorer för beslutsfattare

Riksarkivet har under det år som uppdraget för att få myndigheter att arbeta med mer öppna data pågått frågat personer vid myndigheter vad de tycker är framgångsfaktorer för att myndigheten ska få in mer öppna data-arbete i verksamheten.

Svaret är tveklöst att:

  • det behövs tydliga beslut från myndighetens ledning om öppna data-arbetet, att man ska jobba med det och också att det är prioriterat för myndigheten
  • en annan viktig sak är att öppna data inte finns vid sidan om annan informationshantering, utan är en del av den och ska förvaltas långsiktigt
  • att öppna data finns med som en del i verksamhetsutvecklingen och att det finns en långsiktig funktion (och inte en person) som har ansvar är också ett vanligt svar. Liksom att det behövs en budget och att tid finns avsatt för arbetet

Det är dessa svar som Riksarkivet får på frågan om råd kring vad som skulle göra skillnad i frågan om hur öppna data ska levereras/hållas tillgänglig från myndigheten. Utöver de konkreta tipsen ovan finns:

Riksarkivets steg för steg-guide och vägledning
En guide för beslutsfattare kring öppna data från Internetstiftelsen (pdf)
Goda exempel över hur andra har gjort behöver lyftas fram så att fler kan ta del av dem. Läs om Goda exempel där exempel från myndigheters öppna data-arbete finns samlat.