Ny myndighet för att främja tillgängliggörandet av öppna data från offentliga sektorn

By | Uncategorized

|
No Comments

Riksarkivet ser behov av nationell samordning av öppna data i den offentliga förvaltningen. Foto: Henrik Lithner

En ny myndighet, Digitaliseringsmyndigheten, som bl a ska främja tillgängliggörandet av öppna data och datadriven innovation i offentliga sektorn startas i Sundsvall. Riksarkivet välkomnar beslutet.

Den 1 september 2018 startar en ny myndighet sitt arbete – Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall. Digitaliseringsmyndigheten ska bland annat bistå regeringen med underlag för politik till offentliga sektorns digitaliseringsarbete och hitta gemensamma områden där digitalisering kan ge mervärde. Myndigheten ska också verka för en mer öppen offentlig förvaltning genom att främja tillgängliggörandet av öppna data och datadriven innovation i offentliga sektorn.

-Beslutet välkomnas av Riksarkivet som har pekat på behov av nationell samordning av öppna data i den offentliga förvaltningen, säger Karin Åström Iko, chef för Riksarkivet.

Riksarkivet har sedan 2016 i uppdrag att främja myndigheters arbete med öppna data. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta Sveriges nationella portal för öppna data, oppnadata.se. När Riksarkivet fick uppdraget tog Riksarkivet över förvaltningen av den nationella dataportalen från Vinnova. Den nationella portalen har i dag utvecklats och presenterar en uppdaterad användaranpassad version där myndigheter kan publicera öppen data och där man samlat kan hitta Sveriges myndigheters öppna data. Den nationella dataportalen för öppna data och PSI

En förutsättning för ett öppet och transparent samhälle är tillgång till information, och Riksarkivets främsta uppgift är att säkra samhällets arkivinformation. Sverige har en lång tradition av öppenhet och det speglas att vi har ett arkivväsende som nästa år firar 400 år.

-Öppna data är dagens möjlighet att göra arkivinformation tillgänglig och användbar. Tidigare har vi paketerat informationen i kartonger som vi ställt på hyllan ni lägger vi ut den som öppna data. För att man ska kunna välja ut och publicera information som öppna data måste myndigheter ha god kontroll och struktur på sin information. Det börjar med en god ”arkivkultur” på myndigheten. Riksarkivets roll i detta är att utöva tillsyn, ta fram föreskrifter och ge råd till myndigheterna, säger Karin Åström Iko.

Bakgrund 
Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar och syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger bland annat företag möjligheter att skapa innovativa tjänster – där appar är ett exempel.
Kommittédirektiv: Inrättande av en myndighet för digitalisering av offentliga sektorn
Regeringens pressmeddelande: Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall

Lyckat Råd för öppna data och datadriven innovation

By | Uncategorized

|
No Comments

Vid Öppna Rådet fick regeringen, SKL och Riksarkivet bra input från företrädare för b la myndigheter, kommuner, landsting, politiska representanter, organisationer och it-branschen.

Den 5 – 6 december har Riksarkivet deltagit på Sveriges och Kommuner och Landstings (SKL) och regeringens samarbete, Digigov. Och för andra året i rad hölls de så kallade Öppna Råden på Digigov för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Ett av tre Öppna Råd hade temat ”Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation” och ”Hur kan Sverige bli bäst i världen på att tillgängliggöra öppna data och innovation”. Under Öppna Rådet fick arrangörerna mycket bra input från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen. Här följer några av idéerna som kom upp vid Rådet:

-Överbrygga rädsla och tydliggöra juridiken kring öppna data
-Mer incitament
-Bättre styrning – som regeringen kan följa upp
-Peka ut ansvarig vid myndigheter som har mandat från ledningen
-Följ upp i t ex i myndighetsdialog, kommunikation
-Utvidgning och förstärkning av PSI-lagen
-Börja prova i liten skala på min myndighet!
-Se framgångsexempel/sagor
-Skapa arenor som inspirerar och stimulerar

Open data and usability: publishing data for re-use in Sweden

By | Uncategorized

|
No Comments

Mountaineers climbing in snow, Mount Olympus. 1913. University of Washington. Inga kända copyright-restriktioner.

A targeted effort for publishing data from Swedish state authorities for re-use is ongoing in Sweden. Swedish National Archives is promoting the work as a part of an assignment from the Swedish government.

The National Archives in Sweden has been assigned by the government to promote the efforts of the state authorities to create access to digital information and open data. According to the assignment, the National Archives will collect and publish lists about the available Public Sector Information (PSI) from government authorities, encourage state authorities to publish open data according to common guidelines, and also manage and develop the national open data portal oppnadata.se, as well as a web tutorial vidareutnyttjande.se. Another part of the task is to provide support for individuals to find data in the state administration and assist them in contacts with the relevant authority.

During the spring, the National Archives has worked to lay the foundations for a more efficient publication of PSI lists and open data sets. The next step involves adapting the specifications to enable a coordinated publishing of PSI-lists and data for reuse, as this is not yet established in Sweden.

Common specifications, guidelines and having one portal as a single access point are essential for making digital information searchable at a national level, findable and as usable and reusable as possible. As part of the assignement, the National Archives has conducted a pre-study on collecting and publishing PSI-lists, which concluded that there is a need for coordination of the publishing of PSI lists and open data sets and that this can be done in the national data portal through a national adaptation of the metadata format DCAT-AP. In order for lists to be collected and published in the data portal oppnadata.se, there is a need for guidance on how to create and publish PSI lists, as well as coordinating the publishing of datasets for reuse.

The result of this study has been the basis for the National Archives’s ongoing work on establishing the national adaptation of the metadata format DCAT-AP and the development of the data portal to display both lists and datasets.

The National Archives is currently working on providing guidance on how to publish PSI lists and datasets for reuse. This work is expected to be completed during the second half of 2018.

Part of our work is also to motivate and support authorities to increase the usability of their information and to publish metadata in the national data portal. The assignment is both about enhancing awareness and promoting work on how to publish data for reuse with guidelines and recommendations, combined with supportive technical solutions. Among other things, there is currently a digital step-by-step guide, newsletters, seminars and workshops.

At the same time, the Swedish National Archives works with adapting the national data portal by merging the data portal with the web tutorial. The National Archives has also started work on harvesting other Swedish data portals into national data portals, and recommendations on licensing and on use of persistent identifiers. In December 2017 a new user-adapted version of the Swedish data portal will be released.

The work with developing the websites (data portal and tutorial) showed that the data available for re-use is currently available to some extent at the authorities’ websites or at specific external services, but not always through the national data portal oppdatata.se, which indicates an increased need for coordination, standardization through common specifications and the harvesting of metadata from the authorities’ websites, in order to create a single acces point for users, as well as the ability to interact.

The National Archives survey of user needs showed, among other things, that authorities have a relatively good basic knowledge and understanding of data for re-use. However, in-depth information is required about how to for example create a PSI list and publish information on the national data portal.

Regarding the common needs from both authorities that publish data for reuse and from users of open data, results of the survey showed a need for coordinated support through guidance and courses (regarding publication and use), common standards and formats, examples of reuse of data, as well as a need for more interaction and communication.

In the report from the National Archives to the governement published in September 2017, there was a proposal for long-term responsibility for the coordination of government agencies’ efforts to make data available for re-use, with the task of continuously supporting government agencies in the work of open data and PSI issues, and supporting data users from the government administration. Also there was a proposal on the responsibility for the long-term operation, management and further development of the national data portal opendatata.se, including the PSI list collection and open data guidance.

Sanja Halling

EU-länders mognad inom öppna data kartlagd

By | Uncategorized

|
No Comments


Sverige har klättrat i rankning av öppna data-arbetet inom Europa. Förra året återfanns Sverige bland kategorin ”Followers”. Bild: European Dataportal.

Ett målinriktat arbete för att myndigheter ska publicera data att vidareutnyttja sker på Riksarkivet på uppdrag av regeringen. Sverige placerar sig bättre än tidigare när det gäller öppna data visar en kartläggning över EU-ländernas öppna data-arbete gjord på EU-kommissionens uppdrag. Sverige har i år klättrat upp till ”Fast Trackers” kategorin.

EU-kommissionens låter varje år kartlägga EU-ländernas mognad inom öppna data. Sverige har klättrat i rankning sedan förra året. EU-kommissionens kartläggning presenteras utifrån olika kluster ”Beginners, Followers, Fast Trackers and Trend Setters”. I förra årets mätning återfanns Sverige bland ”Followers” och i årets mätning har Sverige klättrat upp till ”Fast Trackers” kategorin. Sverige har fått bra resultat inom området Economic Impact som avser samhällspåverkan, tillväxt och innovation. Andra saker som Sverige gör bra enligt kartläggningen är att antal dataset i nationella dataportalen oppnadata.se ökar.

Riksarkivet har tagit fasta på EU-kommissionens rekommendationer sedan förra året och har under året bland annat vidareutvecklat den nationella dataportalen, publicerat en steg för steg-guide för myndigheter, samverkat och hållit workshops med myndigheter. Just nu arbetar Riksarkivet med att låta skörda övriga svenska dataportaler till nationella dataportalen. I december släpps en ny användaranpassad version av svenska dataportalen.

– Det händer mycket inom området. Myndigheter överlag är intresserade och de som inte börjat arbetet med öppna data är sugna på att komma igång. Det är väldigt roligt, säger Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet.

Det är Riksarkivet som på uppdrag av regeringen vägleder svenska myndigheter i arbetet med att publicera data för vidareutnyttjande där öppna data ingår. Riksarkivet förvaltar även Sveriges öppna data-portal oppnadata.se. Det handlar om data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meterologi, ekonomi, trafik, statistik, turism, skog, kulturarv m.m. Myndigheter ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och producerar dagligen stora mängder data, säger Sanja Halling.

Öppna data avser digital information som kan användas och återanvändas på olika sätt. En ökad tillgång till öppna data från offentlig sektor skapar möjligheter till datadriven innovation, bland annat genom att nya innovativa tjänster tas fram, där appar är ett exempel.

Läs hela rapporten Open Data Maturity in Europe 2017

Mål att visa upp dataportaler nationellt

By | Uncategorized

|
No Comments

Riksarkivet arbetar för att all data hos myndigheter som är öppen ska presenteras gemensamt och nationellt. Bild: The Library of Congress, Completing Hell Gate Bridge (LOC), No known copyright restrictions

Riksarkivet har haft möte med de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen i framtiden.

– Samarbeten under flera år myndigheter emellan kring tillgängliggörande av digital information har resulterat i flera sektorsspecifika dataportaler. Nu arbetar vi för att alla data som är öppna ska presenteras gemensamt på nationell nivå, säger Sanja Halling, projektledare för öppna data på Riksarkivet.

Den 16:e oktober hölls ett möte på Riksarkivet med några av de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler och som därmed samlar in data från andra organisationer. Syftet var att ta reda på behov för att kunna visa myndigheters sektorsspecifika dataportalers metadata i den nationella dataportalen. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen.

Några av de myndigheter som deltog var Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet, Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Uppsala universitetsbibliotek. Myndigheter har kommit olika långt i processen med öppna data och i arbetet för att anpassa datan till användarna med avseende på t ex att ta fram metadata och bestämma nivå för att visa upp informationen för användarna.

Riksarkivet tar med sig kunskaperna från mötet och kommer att arbeta med att ge myndigheter stöd i arbetet för att visa upp öppna data i den nationella dataportalen oppnadata.se, säger Sanja Halling.