>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Rekordsatsning på öppna data i Västra Götaland

By | Uncategorized

Nu satsar Västra Götalandsregionen på en gemensam struktur för öppna data i regionen, vilket betyder att kommuner och regionen lättare ska kunna göra offentliga data mer tillgängliga på ett standardiserat sätt.

Regionutvecklingsnämnden tog nyligen beslut om en gemensam struktur för öppna data och avsätter 4,5 miljoner kronor de närmsta åren för att öppna data ska bli en mer naturlig del av verksamheternas ordinarie informationsbehandling och digitala utveckling.

– En arbetsgrupp bestående av tio personer började sitt arbete den 18 december. De skall definiera det som saknas och behövs för att vi skall kunna starta fullt ut och marknadsföra detta runtom i Västra Götaland och i förlängningen också i resten av Sverige, säger Tore Johnsson, som är regional digitaliseringskoordinator i Västra Götaland.

Han berättar att det även kommer att startas en ”taskforce” som ska kunna bistå de i länet som vill ha hjälp med att komma igång och publicera öppna data.

– Det gör vi för att det ska bli en kortare och enklare resa till publicering. Avrop betalas per nyttjande löpande och det finns inga startkostnader eller abonnemang. På så vis blir det en väldigt stor skillnad jämfört om man skulle ha startat från noll. Detta har verkligen saknats i öppna data-Sverige, säger Tore Johnsson.

Till hjälp kommer man att använda en teknisk plattform som idag finns hos Göteborgs stad sedan flera år tillbaka.

– Denna plattform är av de allra bästa i Sverige. Där finns metadata, informatikkatalog samt integrationsmotor mot de lokala verksamhetssystem som ska leverera den data som ska tillgängliggöras. Dessutom inkluderas publiceringsverktyget Entryscape. Man får en ”egen flik” för sin kommun eller verksamhet, men alla använder samma plattform, vilket förenklar mycket, säger han.

Inom ett par månader kommer man att vända sig till aktörer runtom i regionen för att undersöka vilka dataset som är mest relevanta att börja med. Förhoppningen är att 10-15 kommuner och ett antal interna förvaltningar inom regionen kommer att vara med på spåret under 2020.

Se och hör Tore Johnsson om uppdraget som digitaliseringskoordinator och om hur Västra Götaland ska göra för att bli mer likt Estland:

Bild på betaversionen av Sveriges nya dataportal

Öppnadata.se blir dataportal.se

By | Uncategorized

Sverige får nu en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Samtidigt blir det en ny webbadress, då öppnadata.se byts till dataportal.se. Lanseringen sker idag, men all funktionalitet finns inte på plats från start utan kommer att införas gradvis under nästa år.

– Utvecklingen av den gamla dataportalen öppnadata.se har på senare tid varit eftersatt och det har skapat en dålig användarupplevelse. Tack vare regeringsuppdraget kring öppna data har vi fått resurser till att ta fram en portal som är mer användarvänlig och funktionell, säger Kristine Ulander, som är strateg med fokus på öppna data på DIGG:s enhet för utveckling och främjande.

Namnet byts samtidigt från Den nationella dataportalen för öppna data och PSI till Sveriges dataportal. Innehållet består, liksom på den gamla portalen, både av öppna data och av data som inte nödvändigtvis kategoriseras som just öppna data.

– Vi har sett behov av att byta varumärket till något som bättre speglar innehållet på portalen och som är lättare att ta till sig. Innovation kan ju även skapas av data som inte är öppna data utan som är delade med någon form av begränsning. Den gamla portalen, öppnadata.se, kommer dock att leva vidare parallellt under utvecklingsfasen. Allteftersom den nya dataportalen blir mer mogen kommer vi att fasa ut den gamla och på sikt kommer dataportal.se helt ersätta öppnadata.se, säger Kristine Ulander.

Tidigt i höstas påbörjade DIGG en effektkartläggning för att bättre förstå användarbehoven och lanseringen är ett av resultaten av kartläggningen.

Det som nu lanseras är en så kallad MVP, ”minimum viable product”, alltså en enkel betaversion av portalen som enbart innehåller sökfunktionalitet. Den lanseras för att DIGG ska kunna involvera och få återkoppling från användare under utvecklingsprocessen. Ambitionen är att arbeta med korta cykler mellan lanseringarna så att ny och mer funktionalitet ska kunna lanseras löpande. Vid sidan av detta så arbetar man även med olika åtgärder för att förbättra själva innehållet i portalen.

– En hel del funktionalitet kommer att saknas i början och jag vill betona att vi främst vill ha feedback på det som faktiskt finns, snarare än på det som inte finns. Kort sagt så vill vi ha hjälp med att upptäcka eventuella fel och brister för att kunna eliminera dem och förbättra portalen till nästa version, säger Kristine Ulander.

Kommer detta göra att Sverige får en bättre position i framtida OURdata index?

– På sikt tror vi det och vi ska se till att adressera ett antal ”lågt hängande frukter” utöver det som har framkommit i behovsanalysen. Vi kan dock bara göra en viss del eftersom själva innehållet – det vill säga vilka data som är tillgängliggjorda – är minst lika viktigt för att komma ikapp. En ny och välfungerande portal kan bidra till att öka intresset från offentliga aktörer att börja arbeta mer proaktivt med att tillgängliggöra data och lyfta fram det på portalen, säger Kristine Ulander.

Surfa till dataportal.se för att se den nya dataportalen!

Fotnot: Denna text uppdaterades 2019-12-18 med ett förtydligande att även öppnadata.se innehåller data som inte bara är öppna.

Tillgängliggör stadskartan som öppna data

By | Uncategorized

Göteborgs stad tillgängliggör nu kommunens stadskarta som öppna data. Stadskartan är en översiktlig karta som beskriver Göteborg. Kartan kan bland annat användas som bakgrund till verksamhetsdata samt för översiktlig orientering i staden. Den är även lämplig som bakgrundskarta till annan information där det ställs höga krav på stora zoomintervall och varierande kartografiskt utseende.

Tillgängliggörandet av kartan gör Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad inom ramen för projektet ”Öppna grundläggande geodata” som går ut på att tillhandahålla stadens grundläggande geodata som öppna data. De långsiktiga målen är att medborgarna ska uppleva bättre service och ökad insyn samt att fler innovativa tjänster som baserade på öppna data ska göra vardagen enklare för medborgare och näringsliv.

En något äldre variant av stadskarta. Så såg Göteborgs stadskarta ut år 1888.

– Innan har vi varit bundna av att ta betalt för dessa data enligt Byggnadsnämndens taxa, men det som folk nu triggas av är att dessa data blir gratis, säger Gunnar Blide, som är processledare och verksamhetsutvecklare på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Förutom Göteborgs stadskarta tillgängliggörs även ortofoton som öppna data senare i vinter. I början av nästa år planeras baskartan att tillgängliggöras, vilket är en väldigt efterlängtad nyhet bland många. Baskartan kallades tidigare för primärkarta och är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter. Den innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder.

En del av Göteborgs stadskart så som den ser ut 2019

En del av Göteborgs stadskarta så som den ser ut 2019

Baskartan består av stadens grundläggande geografiska information och har den högsta detaljeringsnivå som används kommunövergripande inom stadsbyggnadsområdet. Kartan används även utanför stadens verksamhet inom bland annat planering och projektering. Den används till exempel till nybyggnadskartor, vid byggprojekt, för allmänna orienteringskartor och som underlag vid analyser. En av de tjänster som har stor nytta av baskartan är OpenStreetMap, som i sin tur används av tusentals appar och webblösningar. Uppsala och Helsingborg var två av de första kommunerna som släppte sina baskartor som öppna data. Sedan dess har ytterligare ett antal kommuner tillgängliggjort kartorna, och inom kort är det alltså Göteborgs tur.

– När vi gör våra grundläggande geodata fritt tillgängliga och släpper kontrollen över hur datan används så krävs också ett nytt tankesätt, säger Gunnar Blide.

Stadskartan finns tillgänglig på Göteborgs stads sida om öppna data: www.goteborg.se/psidata

Hör och se Gunnar Blide berätta om satsningen på stadskartan som öppna data i filmen här nedanför. Filmen spelades in i samband med en workshop om öppna data och datadriven innovation i Göteborg i november 2019:

BILDTEXT: Göteborg stad släpper nu stadskartan som öppna data. Kartan finns i två varianter, färg och gråtonad. Den innehåller generell information om mark, kommunikation, hydrografi, byggnader, adressnummer och gatunamn, administrativ indelning och övrig orienterande text.

Såhär ser Stockholms stadskarta ut

Som jämförelse: Så här ser Stockholms stadskarta ut. Klicka här om du själv vill kolla in kartan av vår huvudstad.

Så får Sverige en bättre plats i OURdata index

By | Uncategorized

Sverige fick en riktigt dålig placering i OECD:s OURdata index 2019. Bland de 33 länder som redovisas i rapporten hamnar Sverige på plats 32 i den totala sammanställningen. Bara Litauen har en sämre placering. DIGG kommenterar situationen här.

En av många som tycker att man borde göra något åt saken är Peter Krantz, utvecklingsstrateg på SKL. Han har därför tagit en närmare titt på vilka insatser som skulle kunna göras för att få Sverige att hamna högre upp i OURdata index.

– Jag gjorde en snabbkoll och upptäckte flera saker som drar ner betyget. Framförallt handlar det om att på nationell nivå tydliggöra lagstiftning och uppdrag runt öppna data. Många data finns redan tillgängliga – men är svåra att hitta, vilket ger lägre betyg, säger Peter Krantz.

Det handlar exempelvis om kriminalstatistik som redan finns, men inte listas på öppnadata.se. Detsamma gäller för olika typer av skolrelaterade data, regeringens budget samt valresultat – och mycket mer. Totalt handlar det om ca 10-15 datamängder som, enligt Peter Krantz, med en relativt liten arbetsinsats skulle kunna fixas till och listas på öppnadata.se, vilket därmed skulle ge Sverige en bättre position i OURdata index framöver.

Här syns några av de åtgärder som Peter Krantz har listat

Här syns några av de åtgärder som Peter Krantz har listat

– Valmyndigheten har haft öppna data om valresultat i flera år men finns inte på öppnadata.se. Här finns många lågt hängande frukter som man skulle kunna ta tag i, säger han.

Trots att Sverige hamnar näst sist i OURdata index 2019 så är betyget i årets version klart bättre än i OURdata index 2017 som publicerades för två år sedan.

Trots att Sverige hamnar näst sist i OURdata index 2019 så är betyget klart bättre än i OURdata index 2017, som publicerades för två år sedan.

Trots att Sverige hamnar näst sist i OURdata index 2019 så är betyget i årets version klart bättre än i OURdata index 2017, som publicerades för två år sedan. (Se bild här intill).

Det finns alternativa index. OECD är inte ensamma om att ta fram jämförelser kring öppna data mellan olika länder. The Global Open Data Index (GODI) från Open Knowledge Foundation är ett alternativ. I den senaste versionen från 2016 så toppar Taiwan, Australien och Storbritannien med Sverige på plats 21 (av totalt 94).

I 2016 års version av OpenData Barometer från World Wide Web Foundation ligger Storbritannien högst upp, följt av Kanada och Frankrike. Sverige ligger på plats 15 av totalt 115 listade länder.

Har du själv några tankar kring detta – diskutera då gärna vidare i gruppen på LinkedIn!

Daniel Broman och Sara Penje från Lidingö stad tar emot utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun från digitaliseringsminister Anders Ygeman

Öppna data gjorde Lidingö till årets digitaliseringskommun

By | Uncategorized

Daniel Broman och Sara Penje från Lidingö stad tar emot utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun från digitaliseringsminister Anders Ygeman


På Kvalitetsmässan i Göteborg utsågs Lidingö till Sveriges digitaliseringskommun 2019. Enligt juryn, där DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson var med, är Lidingö den kommun som bäst har lyckats med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

– Vi har jobbat mycket med att göra det svåra enkelt och att hitta lösningar som gynnar invånarna på Lidingö. Vi har bland annat arbetat med digitala parkeringstillstånd och ögonskanning av elever för att upptäcka dyslexi i verksamheterna, säger Daniel Broman, stadsdirektör på Lidingö.

Lidingö försöker att vara transparenta och har särskilt fokus på öppna data. Ambitionen är att tillgängliggöra så mycket data som bara går.

– När det gäller öppna data så lägger vi ut de data som vi har, för att våra medborgare ska kunna ta del av dem men också för att andra, utanför Lidingö, kan ta del av dem vilket kan bidra till ännu mer utveckling, säger Sara Penje, utvecklingschef i Lidingö.

Se intervjun med Daniel Broman och Sara Penje:

Juryns motivering lyder:

”Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.”

Utmärkelsen delas ut vartannat år, och årets fem finalister var Karlskrona kommun, Karlstads kommun, Lidingö stad, Södertälje kommun, samt Umeå kommun.

 • Karlskrona kommun har tagit fram en ny digital översiktsplan som möjliggör bättre medborgardialog. Stadsplanering kan upplevas i 3D via en digital tvilling av staden där det även går att lämna synpunkter.
 • Karlstads kommun har jobbat fram en digitaliseringsstrategi och de senaste åren har cirka 300 digitala initiativ genomförts. Ett exempel är att karlstadsborna med hjälp av AR- och VR-teknik och den prisbelönta webbplatsen Karlstad växer kan besöka stadens nya resecentrum flera år innan första spadtaget ännu ägt rum.
 • Södertälje kommun har under ett år kunnat identifiera nödvändiga huvudprocesser inom digitalisering och även bygga grundförutsättningar för att etablera och skala dessa processer. Dessa huvudprocesser är inom fälten Öppna data, AI, RPA, Digital Post, e-tjänster och IoT.
 • Umeå kommun har en framstående it-infrastruktur och det pågår bland annat arbete med att etablera ett stadsnät i Umeå för sakernas internet.

Tidigare vinnare genom åren:

 • Stockholm – Sveriges digitaliseringskommun 2017
 • Helsingborg – Sveriges IT-kommun 2015
 • Karlstad – Sveriges IT-kommun 2013
 • Upplands Väsby – Sveriges IT-kommun 2011
 • Falkenberg – Sveriges IT-kommun 2009
 • Umeå – Sveriges IT-kommun 2007
 • Malmö – Sveriges IT-kommun 2005
 • Nacka – Sveriges IT-kommun 2003
 • Kalix – Sveriges IT-kommun 2001