DIGG är stolt partner till Hack for Sweden!

By | Uncategorized

Det som 2014 startade som ett hackathon arrangerat av ett antal myndigheter, har nu har vuxit till en rörelse för medborgardriven innovation som är närvarande årets alla dagar, ett Hack for Sweden 365.

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. Öppen innovation handlar om att den bästa kompetensen eller de bästa idéerna inte finns inom den egna organisationen. Öppna data är ett sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Genom att fler datakällor görs tillgängliga ges externa aktörer såsom allmänheten, hackers, forskare, entreprenörer, företag och ideella organisationer möjlighet att skapa innovationer.

För att Hack for Sweden ska kunna skapa maximal samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar baserade på öppna data har Hack for Sweden blivit en mötesplats för både den offentliga och den privata sektorn, idéburna organisationer och akademin. Ingen av dessa kommer på egen hand lösa Sveriges utmaningar avseende digital innovation, utan det är något de båda sektorerna behöver samverka för att åstadkomma.

För att uppmuntra och stimulera fler myndigheter och organisationer att dela med sig av sina öppna data har Hack for Sweden startat upp en community för de partners som är med i Hack for Sweden. Syftet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, en plattform för att lära av varandra och även ge möjligheten att mötas och få stöd av Hack for Sweden att både paketera och publicera sina öppna data på ett bra och funktionellt sätt.

Intresserad av att engagera er i Hack for Sweden som partner och/eller som deltagande team?

Läs mer på: https://hackforsweden.se/

Nätverksträff inom öppna data

By | Uncategorized

Den 6 dec bjöd startade vi upp arbetet med att etablera ett nätverk och samverkansgrupp inom öppna data. Syftet och målsättningen med nätverksträffen är att förutsättningslöst mötas och utbyta erfarenheter med personer som på olika sätt arbetar med datadriven innovation genom öppna data.

Vi lånade Internetstiftelsen lokaler Goto10 och intresset för nätverket var stort.  Vi fick möjlighet att välkomna deltagare från olika aktörer inom offentlig sektor tillsammans med andra aktörer som arbetar med öppna data-frågor.

Förutom många givande diskussioner så berättade Kristine Ulander om DIGG´s verksamhet och vårt arbete mer öppna data, Magnus Enzell från Finansdepartementet berättade om den övergripande strategin och Mikael Österlund berättade om de regeringsuppdrag som DIGG är samordnande för. Dessa regeringsuppdrag handlar om grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte – områden som på olika sätt tangerar till öppna data – tillgängliggörande av information. Därutöver fick vi möjlighet att lyssna in på olika inspel av Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen och Institutet för Språk och Folkminnen.

Vi ser att formerna för samverkan kommer att gradvis formas efter de behov som finns, och det känns lovande med denna start!

Tack alla ni som deltog och bidrog!

(Betydligt mer uppsluppen stämning än vad bilden visar..  )

DIGG är på plats

By | Uncategorized

Från den 1 september 2018 startade DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Ett av våra uppdrag är att främja arbetet med öppna data och datadriven innovation. I samband med det tog vi också över ansvaret för webbplatsen oppnadata.se från Riksarkivet.

Vad händer nu?

Exakt vad innebär det att främja arbetet med öppna data och datadriven innovation? Vilka ska vi samarbeta med? Hur kan vi tillsammans öka mängden tillgänglig data? Det här är frågor vi på DIGG kommer att jobba med den närmsta tiden.
Men en sak vet vi: genom att göra data tillgängligt kan medborgare och företag använda dem – och bidra till att lösa utmaningar och samhällsproblem.

Hör av dig

Har du tips eller synpunkter på hur vi ska jobba med öppna data? Eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss på oppnadata@digg.se

Ballonger

DIGG invigdes den 3 september 2018.

Besök från Nederländska ministeriet för ekonomi

By | Uncategorized

Den 20 juni kom en delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi och besökte Riksarkivet. De ville veta mer om hur Sverige arbetar med öppna data och Sveriges nationella dataportal.

En delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi besökte Riksarkivet den 20 juni. En av dem som besökte Riksarkivet arbetar med den holländska öppna dataportalen. Gruppen från Holland ville veta hur Sverige arbetar med öppna data och med Sveriges nationella dataportal, oppnadata.se, vilket Riksarkivet berättade om. Det var ett mycket givande möte.