513 datasets found

Filter Results
 • SL Reseplanerare 2

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen. Viktig...
 • SL Realtidsinformation 4

  Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. Detta API är den senaste versionen av SL Realtidsinformation 3 som lanserats december,...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
 • GTFS Sverige 2

  Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Hållplatser och linjer för bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av...
 • SL Närliggande hållplatser

  Hållplatser i Stockholms län nära en angiven geografisk position. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel...
 • SL Reseplanerare 3

  SL Reseplanerare 3 kommer under sommaren finnas tillgängligt för testkörningar, men först efter sommaren går det in i skarp drift. Detta nya API kommer på sikt att ersätta SL...
 • Pågående sjukfall per diagnos, utvalda diagnoser 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och utvalda diagnoser. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får...
 • Pågående sjukfall per diagnos, ålder 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och åldersklass. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning...
 • Pågående sjukfall per diagnos, Sverige totalt 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning av...
 • Pågående sjukfall per diagnos, län 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och län. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning av...
 • Pågående sjukfall per diagnos, längdklasser 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och längdklasser. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning...
 • Kontaktuppgifter till landstingen.

  E-postadresser, webbadresser och telefonnummer till landstingen. Uppgifterna är hämtade ur Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) intressentregister som uppdateras...
 • Ekonomistatistik inom hälso- och sjukvård.

  Räkenskapssammandrag för verksamhet inom landsting och regioner, fördelat på primärvård, specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård, tandvård, utbildning och...
 • Verksamhetsstatistik inom hälso- och sjukvård

  Primärvård, somatisk och psykiatriska vårdkontakter. Vårdplatser, vårdcentraler och läkarbesök samt besök hos andra personalkategorier.
 • Valdeltagande bland förstagångsväljare.

  Valdeltagande bland förstagångsväljare i valet till kommunfullmäktige åren 2014, 2010 och 2006.
You can also access this registry using the API (see API Docs).