Äldre kartor

Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Last Updated November 19, 2017, 00:12 (UTC)
Skapad September 15, 2017, 19:06 (UTC)
GUID https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/
Theme 36 VETENSKAP
URI https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/