Antal privatpersoner med skulder under indrivning hos Kronofogden

Statistik fördelat på kön, åldersintervall, belopp, år, löneutmätning, län och kommun från år 2010, Omfattar inte företag som har skulder under indrivning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated October 19, 2017, 22:06 (UTC)
Skapad September 22, 2017, 07:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://kronofogden.entryscape.net/store/2/resource/13
Frequency årlig
GUID https://kronofogden.entryscape.net/store/2/resource/3
Language svenska
Publisher URI https://kronofogden.entryscape.net/store/2/resource/1
Publisher URL http://www.kronofogden.se
Publisher email mailto:kontakt@kronofogden.se
Publisher name Kronofogdemyndigheten
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Regeringen och den offentliga sektornBefolkning och samhälleEkonomi och finans
URI https://kronofogden.entryscape.net/store/2/resource/3
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC