Auktoritetsdata

Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Last Updated November 19, 2017, 00:12 (UTC)
Skapad September 15, 2017, 19:06 (UTC)
GUID https://data.kb.se/datasets/Auktoritetsdata
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/254/resource/22940
Publisher name Anna Berggren
Theme 36 VETENSKAP
URI https://data.kb.se/datasets/Auktoritetsdata