Baskartering av fjällkrassing

Eftersök efter fjällkrassing Braya linearis, en annex-art i Art- och habitatdirektivet. Länsstyrelsen Västerbotten på uppdrag av Naturvårdsverket. Själva fynduppgifterna ligger i Artportalen http://www.artportalen.se.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Last Updated August 30, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad August 29, 2017, 08:06 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/E79F1628-FADD-44D3-817D-4771C19152E9
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/296806
Publisher email mailto:info@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/E79F1628-FADD-44D3-817D-4771C19152E9