Bostad, schablonvärde

Schablonvärde (inkomstår 2017) för fri eller subventionerad bostad (för annan bostad än semesterbostad). Värdena som arbetsgivare ska använda avser omöblerade bostäder inklusive värme men exklusive hushållsel. Den anställde ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 20, 2017, 00:13 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
Contact email mailto:susanna.svensson@skatteverket.se
Contact name Susanna Svensson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/181
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/181
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/bostad.106.233f91f71260075abe880009816.html?q=bostadsf%C3%B6rm%C3%A5n