Genomsnittshyror för bostäder för hyreshus och ägarlägenheter 2016-2018

Inför varje allmän eller förenklad fastighetstaxering av hyreshus beslutar Skatteverket i allmänna råd om rekommenderade genomsnittshyror för bostäder och lokaler i alla värdeområden.

Genomsnittshyrorna utgör en vägledande hyresnivå i sådana fall då faktisk utgående hyra saknas eller av annan anledning inte kan ligga till grund för beräkning av byggnadsvärdet.

Genomsnittshyrorna beslutas genom Skatteverkets allmänna råd, och publiceras på Skatteverkets webbplats i e-tjänsten Värdeområden och riktvärdekartor, och på skatteverket.se/hyreshus.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 18, 2017, 20:17 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/32
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/47
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/47
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/genomsnittshyror.4.71004e4c133e23bf6db8000107656.html