Grundavdrag för personer under 65 år

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 20, 2017, 00:13 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
Contact email mailto:pia.fagerlund@skatteverket.se
Contact name Pia Fagerlund
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/119
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/119
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/grundavdrag.4.6d02084411db6e252fe80009078.html?q=grundavdrag