GTFS Sverige 2

Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige.

Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken har ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI.

Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige.

    Nivå
    Max anrop/månad
    Max anrop/minut
    Brons
    50
    1


    Tillfällig utökning 
    200
    2

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://trafiklab.se/api/gtfs-sverige-2
Version 1
Last Updated November 22, 2017, 13:06 (UTC)
Skapad September 2, 2017, 23:06 (UTC)
Contact URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/contactpoint.rdf
GUID https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-14435.rdf
Language svenska
Publisher URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/samtrafiken_publisher.rdf
Publisher URL http://samtrafiken.se
Publisher name Samtrafiken
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme 48 TRANSPORT
URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-14435.rdf