Källor

I datamängden för Källor finns information om drygt 2000 källor (dvs. naturliga grundvattenutflöden). Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss omfattning vattenkvalitet m.m. Källor kan vara av stor vikt för specifika biotoper samt har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bl.a. användas för att välja ut provtagningsplatser för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 19, 2017, 21:06 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 14:43 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Frequency http://purl.org/cld/freq/irregular
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/19
Language svenska
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Geological Survey of Sweden
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme 36 VETENSKAP52 MILJÖ
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/19