Kontaktuppgifter till landstingen.

E-postadresser, webbadresser och telefonnummer till landstingen. Uppgifterna är hämtade ur Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) intressentregister som uppdateras kontinuerligt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 18, 2017, 05:32 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/55
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher URL http://skl.se
Publisher email mailto:info@skl.se
Publisher name Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NonProfitOrganisation
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Befolkning och samhälleRegioner och städerRegeringen och den offentliga sektorn
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/55
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Uppgifterna är hämtade ur Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) intressentregister.
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/55