Kost, schablonvärde

Om du som arbetsgivare tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Schablonvärden 2017

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 18, 2017, 20:17 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kost.106.233f91f71260075abe880009829.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n