Kostnad per brukare (KPB) inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kostnad per dygn inom gruppbostad (LSS) enligt kostnad per brukare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperbrukarekpb/aretsjamforelseavkpbnyckeltal.803.html
Last Updated May 26, 2017, 22:48 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:13 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher name SKL
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finansRegeringen och den offentliga sektornBefolkning och samhälleRegioner och städer
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://skl.se/kpb
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/36