Kostnad per brukare (KPB) inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kostnad per dygn inom gruppbostad (LSS) enligt kostnad per brukare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperbrukarekpb/aretsjamforelseavkpbnyckeltal.803.html
Last Updated September 20, 2017, 03:12 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher name SKL
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finansBefolkning och samhälleRegioner och städerRegeringen och den offentliga sektorn
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://skl.se/kpb
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/36