Kostnad per brukare (KPB) inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kostnad per dygn inom gruppbostad (LSS) enligt kostnad per brukare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperbrukarekpb/aretsjamforelseavkpbnyckeltal.803.html
Last Updated November 18, 2017, 05:32 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher URL http://skl.se
Publisher email mailto:info@skl.se
Publisher name Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NonProfitOrganisation
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Befolkning och samhälleRegeringen och den offentliga sektornRegioner och städerEkonomi och finans
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/36
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://skl.se/kpb
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/36