Kostnad per patient (KPP) - specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård

Kostnader och annan statistik för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård för de elva landsting/regioner som rapporterar psykiatri till SKL:s KPP-databas. Treårsdata aggregerat på DRG/MDC eller diagnoskategori.

Resultaten redovisas inte uppdelat på sjukhus eller landsting i öppna data. Den som arbetar på något av de landsting som deltar kan få inloggningsuppgifter och tillgång till mer data.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperpatientkpp/kppdatabas.1079.html
Last Updated October 20, 2017, 03:44 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/42
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher name SKL
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Regeringen och den offentliga sektornHälsaRegioner och städerEkonomi och finansBefolkning och samhälle
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/42
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/RESTRICTED