Länskoder

Länskod, landsting och befolkning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated October 20, 2017, 03:44 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/77
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher name SKL
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Befolkning och samhälleRegioner och städerRegeringen och den offentliga sektorn
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/77
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Länskoderna bestäms av SCB som ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa.
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/77