Miljöövervakningsstationer för sötvatten, kust och hav samt badplatser

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Havs-ochvattenmyndigheten
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/C4F317FE-2E97-4C62-8215-651572501CF6
Issued 2013-12-01
Language svenska
Modified 2017-06-22
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/352485
Publisher email mailto:havochvatten@havochvatten.se
Publisher name Havs- och vattenmyndigheten
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/C4F317FE-2E97-4C62-8215-651572501CF6