Nationell miljöövervakning: Hälsa, kvicksilver i hårstrån från gravida kvinnor

Undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. Kartan visar var prover samlas in. I metoden undersöks halter av kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor. Exponering för kvicksilver sker främst i samband med intag av fisk som innehåller både oorganiskt och organiskt kvicksilver (det sistnämnda främst som metylkvicksilver MeHg). För gravida är det viktigt att exponeringen ligger på en låg nivå då MeHg är neurotoxiskt och kan påverka fostrets utveckling. Samma effekter kan ses hos vuxna men de uppträder först vid högre koncentrationer. Resultaten från undersökningarna ska kunna användas i risk-bedömning, jämföras med andra studier av gravida samt användas med tanke på tidstrender.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Halsorelaterad-miljoovervakning/Biologiska-matdata---metaller/
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/928c5725-b15f-42af-8cf1-987877ab535d
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/928c5725-b15f-42af-8cf1-987877ab535d