Nationell miljöövervakning: Landskap, häckfågeltaxering med fast standardrutt

Undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Landskap, delprogram Svensk fågeltaxering (SFT). Kartan visar ungefärligt läge för de fasta standardrutterna, som fr.a. norröver inte alla inventeras årligen. Standardrutten utgörs av en kvadrat om 2 x 2 kilometer, längs vilken man en gång per sommar dels noterar alla fåglar längs linjen (linjetaxering), dels stannar 5 minuter på 8 fasta punkter och utför punkttaxeringar. Sedan 2012 räknas även däggdjur. Dessa rutter är samlokaliserade med NILS-programmets observationsnät (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Landskap/Svensk-Fageltaxering/
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/748fe3ec-8457-4ee8-bb29-65791232c3d1
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/748fe3ec-8457-4ee8-bb29-65791232c3d1