Nationell miljöövervakning: Luft, försurande och övergödande ämnen. Modellberäkning av nedfall.

Nationell miljöövervaking, programområde Luft. Framtagning av karta pågår. Sverigemodellen är en operativ atmosfärkemisk spridningsmodell som skall följa förändringen för koncentrationer i luft och depositionen av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige samt delar av Östersjön och Västerhavet. De nationella miljömål som berörs är Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Luft/MATCH-modellen/
Last Updated November 22, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:07 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c2e9bc7a-d7c2-4982-9d62-cadde35d2e74
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c2e9bc7a-d7c2-4982-9d62-cadde35d2e74