Naturhamnar

Skiktet utgörs av ytor som pekar ut erkänt populära naturhamnar brukade av fritidsbåtsfolket inom svenskt territorialvatten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6376-4
Last Updated June 27, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad June 26, 2017, 08:06 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/018F7DBB-3E00-480B-B4F4-1B956E15E64C
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/249056
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/018F7DBB-3E00-480B-B4F4-1B956E15E64C