Naturvårdsverkets opublicerade handlingar

Handlingar från Naturvårdsverkets verksamhet som inte finns tillgängliga som öppna data kan vanligen tillgängliggöras elektroniskt för vidareutnyttjande om de inte omfattas av sekretess eller om tillgängliggörandet hindras av begränsningar i personuppgiftslagstiftningen eller upphovsrätten. Av Naturvårdsverkets klassificeringsstruktur framgår vilka processer handlingarna skapas i och vilka typer av ärenden som finns. Handlingarna kan utgöras av t.ex. beslut, PM, yttranden, skrivelser, planer och mötesanteckningar. Om du vill ta del handlingar från Naturvårdsverkets verksamhet så kontaktar du registrator.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/psi/psi-klassificeringsstruktur-med-processbeskrivningar-20160406.pdf
Last Updated August 30, 2017, 09:09 (UTC)
Skapad August 29, 2017, 08:06 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/ae1e1800-491e-464d-bcbe-dbff19d72880
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/296807
Publisher email mailto:registrator@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/ae1e1800-491e-464d-bcbe-dbff19d72880