Premiepensionssparande. Utdelningar

En utdelning innebär att en del av en fonds värde delas ut till andelsägarna i fonden. Fonder ger normalt utdelning en gång per år,  antingen som nya andelar eller som kontant utbetalning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension#1
Last Updated October 20, 2017, 01:32 (UTC)
Skapad July 3, 2017, 06:25 (UTC)
License Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Conforms to https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension#1
Contact URI https://sandbox.oppnadata.se/store/131/resource/25040
Contact email mailto:info@pensionsmyndigheten.org
Contact name Pensionsmyndigheten
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequencyDAILY
GUID http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds104
Issued 2017-05-16
Language svenska
Modified nan
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/131/resource/25038
Publisher name Pensionsmyndigheten
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2673730
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds104