Produktiv skogsmarksareal efter År, Län, Tabellinnehåll och Beståndstyp 2011-2015

Produktiv skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i någon större omfattning används för något annat ändamål. Idealproduktion är minst 1 m³sk per hektar och år. Det finns cirka 23 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige, det vill säga 57 procent av landarealen, varav cirka 0,8 miljoner hektar finns inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden. Uppgifterna i följande avsnitt avser den produktiva skogsmarks­arealen som inte är undantagen från skogsbruk inom ovanstående skyddsformer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 2
Last Updated October 19, 2017, 18:12 (UTC)
Skapad September 11, 2017, 11:06 (UTC)
Contact URI https://sandbox.oppnadata.se/store/123/resource/1082
GUID https://tilda.slu.se/dataset/91a09ee0-bb0c-4cfa-8e07-7080e028cc36
Identifier 91a09ee0-bb0c-4cfa-8e07-7080e028cc36
Issued 2017-03-01T09:58:07
Language svenska
Modified 4887780b-2d45-45a4-9da0-10370e06ddaf
Publisher URI http://www.slu.se/
Publisher URL http://www.slu.se/
Publisher email dcu@slu.se
Publisher name Sveriges Lantbruksuniversitet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/Academia-ScientificOrganisation
URI https://tilda.slu.se/dataset/91a09ee0-bb0c-4cfa-8e07-7080e028cc36
dcat_type Excelfil med data om skogsmarksareal
documentation produktiv-skogsmarksareal-efter-ar-lan-tabellinnehall-och-bestandstyp-2011-2015