Riktvärdeangivelser för lantbruk, jord (åker och betesmark) 2014-2016

Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 20, 2017, 06:26 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/32
Contact email mailto:jerker.wesslen@skatteverket.se
Contact name Jerker Wesslén
Frequency andra
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/57
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/57
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklareralantbruk.4.5b2cd9d412117246b8380002781.html