Rot- och rutbetalningar, statistik

Statistik från Skatteverket för rot- och rutbetalningar (fr o m 2009-07-01). Statistiken uppdateras första onsdagen varje månad. Observera att statistiken i sin helhet bygger på preliminära uppgifter. Statistik baserat på fastställda uppgifter kan hämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 20, 2017, 00:12 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/260
Contact email mailto:mathias.karlsson@skatteverket.se
Contact name Mathias Karlsson
Frequency månatligen
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/11
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/11
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html?q=rot+rut