Sjukfrånvarostatistik för kommun- och landstingsanställda

Sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner, landsting och regioner fördelat på sjukskrivningslängd, kvinnor och män samt åldersgrupper. Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.8837.html
Last Updated June 28, 2017, 04:32 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/18
Issued 2017-03-13
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher name SKL
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Regioner och städerRegeringen och den offentliga sektornBefolkning och samhälle
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/18
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC