Skär i Östersjön (Norrbottens län)

Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar exponerade öar utan skog i Östersjön och omkringliggande havsområde inom 200 meter ned till maximalt 6 meters djup. Objekten i skiktet är potentiellt Skär och små öar i Östersjön (1620) enligt habitatdirektivet (Natura 2000). Syftet med analysen var att skatta hela Sveriges areal av habitatet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 22, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:07 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/27C424CC-1091-4763-984D-317E2D48ECFD
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/27C424CC-1091-4763-984D-317E2D48ECFD