Skatteavdrag på engångsbelopp för pensionsinkomster

Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pensioner med mera.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 20, 2017, 00:12 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
Contact email mailto:pia.fagerlund@skatteverket.se
Contact name Pia Fagerlund
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag/engangsbelopp.4.361dc8c15312eff6fd3225e.html?q=eng%C3%A5ngstabell