Skattetabeller tvåveckorslön

Skattetabeller för beräkning av preliminär A‑skatt avseende tvåveckorslön. Denna datamängd innehåller 2016-2017 års tabeller och i mitten av december varje år läggs nästföljande års tabeller in.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 20, 2017, 00:13 (UTC)
Skapad April 6, 2017, 13:58 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
Contact email mailto:pia.fagerlund@skatteverket.se
Contact name Pia Fagerlund
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/77
Modified 2016-12-20
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/77
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/salaserdutabellen.4.319dc1451507f2f99e875f.html