SL Reseplanerare 2

API:et SL Reseplanerare 2 kommer att stängas 2018-01-31 och ersättas av SL Reseplanerare 3.

Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen.

Viktig information

Ändringar i SL:s zoner och priser den 9 januari, 2017.

Den 9 januari kommer zonerna i SL-trafiken tas bort, priserna justeras och priskategorierna kommer att få nya namn. Zonerna A, B och C försvinner och hela länet kallas istället för zon SL. Denna ”zon” omfattar hela det område där SL:s biljett gäller.

Zonerna tas bort

Gentemot kund kommer SL inte längre kommunicera begreppet zon. Begreppet kupong kommer också helt tas bort.

Att zonerna tas bort innebär att alla enkelbiljetter kostar lika mycket oavsett hur långt man åker. Alla SL-enkelbiljetter kommer att gälla i 75 minuter.

Nya priser

    Enkelbiljett gilitg i 75 minuter
    Vuxen
    Pensionär, student, ungdom


    Köpt med reskassa
    30 kr
    20 kr


    Övriga försäljningsställen
    43 kr
    29 kr


    Konduktör på Djurgårds- och Roslagsbanan
    60 kr
    40 kr

Nya priskategorier

Helt pris byter namn till Vuxen. Reducerat pris byter namn till Pensionär, student, ungdom.

Studenter kommer alltså att kunna köpa enkelbiljetter med rabatt från den 9 januari.

Mer information om de nya priserna och zonförändringen den 9 januari hittar du på sl.se.

Nya SMS-koder

Den här ändringen innebär också att koderna för sms-biljetter ändras. Biljetter för vuxna kommer att ha koden ”VUX” och biljetter för pensionär, student, ungdom kommer att ha koden ”RAB”.

API

Reseplaneraren tar emot ISO-8859-1 encodad input. Förutom rätt encoding i anropet måste strängen även url encodas. Med ISO-8859-1 teckenencoding och url encoding av tecknen så blir t.ex. ä = %E4, å =%E5, ö = %f6 och mellanslag %20.

API Nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor. Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Notera: För att få Guld-nivå krävs att man skriver en utförlig beskrivning av projektet på Trafiklab. Projekt som saknar beskrivning kommer att nekas Guld-nivå.

    Nivå
    Max anrop/månad
    Max anrop/minut
    Brons
    10 000
    30


    Silver
    500 000
    60


    Guld
    Efter behov


    Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, använd uppgraderingsknappen vid din nyckel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://trafiklab.se/api/sl-reseplanerare-2
Version 1
Last Updated November 22, 2017, 13:06 (UTC)
Skapad September 2, 2017, 23:06 (UTC)
Contact URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/contactpoint.rdf
GUID https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-13166.rdf
Language svenska
Publisher URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/sl_publisher.rdf
Publisher URL http://sl.se
Publisher name SL
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2673722/
Theme 48 TRANSPORT
URI https://trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-13166.rdf