Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund

Skikten är framtagna som ett komplement till fältinventeringar med syftet att öka kunskapen om naturvärden på utsjöbankar längs Sveriges kust . Rasterskikten beskriver den potentiella rumsliga utbredningen av växt- och djurarter på utsjöbankar inventerade inom utsjöbanksinventeringens andra omgång. Pixelvärdet anger sannolikhet för förekomst mellan 0-100. Se vidare under kvalitet/tillkomsthistorik.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 22, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:07 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/B9C18F31-AD52-45DF-8C11-A03061F59E70
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/B9C18F31-AD52-45DF-8C11-A03061F59E70