Utsläpp från djurhållning och fiskodling, Emission from livestock and fish farming

Utsläpp från anläggningar i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Miljörapporter visar utsläpp och avfallsmängder från cirka 1000 företag i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Utsläppen från miljöfarliga verksamheter sker till luften, till vattnet eller går till ett reningsverk. Företagen redovisar varje år sina utsläpp i en miljörapport. Alla företag som visas har tillstånd för sin verksamhet. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. The Swedish Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) lists some 1,000 enterprises engaged in environmentally hazardous activities. These enterprises are divided into various activity categories according to the Swedish Environmental Protection Agency’s environmental reporting rules (NFS 2006:9).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/77CB624A-4C75-4340-92F2-541233EB8EA1
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/352484
Publisher email mailto:utslappisiffror@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/77CB624A-4C75-4340-92F2-541233EB8EA1