Valdeltagande bland förstagångsväljare.

Valdeltagande bland förstagångsväljare i valet till kommunfullmäktige åren 2014, 2010 och 2006.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/310-val-2014-ars-kommun-och-landstingsval.html
Last Updated November 18, 2017, 05:32 (UTC)
Skapad June 19, 2017, 20:51 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency andra
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/28
Language svenska
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher URL http://skl.se
Publisher email mailto:info@skl.se
Publisher name Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NonProfitOrganisation
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Regeringen och den offentliga sektornRegioner och städerBefolkning och samhälle
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/28
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Uppgifterna är insamlade av Sveriges Kommuner och Landsting och baseras på information från röstlängderna.
source https://catalog.skl.se/store/1/resource/28