Vikar och sund (Västerhavet)

Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar skyddade och relativt grunda havsvikar. Objekten i skiktet är potentiellt Stora grunda vikar och sund (1160) enligt habitatdirektivet (Natura 2000). Syftet med analysen var att skatta hela Sveriges areal av habitatet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 27, 2017, 09:06 (UTC)
Skapad June 26, 2017, 08:07 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/249056
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6