27 datasets found

Organisationer: Kungliga Biblioteket

Filter Results
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688

  Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88.
 • Aftonbladet 1831-1862

  Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
 • Post- och inrikes tidningar

  Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per...
 • Nationalbibliografin

  Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare,...
 • Aftonbladet 1863-1900

  Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
 • Dagens Nyheter 1864-1900

  Digitaliserad version av Dagens Nyheter
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Svenska Dagbladet 1884-1900

  Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
 • Avlatsbrev

  Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida...
 • Lånedata

  Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt...
 • Auktoritetsdata

  Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
 • Fornsvenska handskrifter

  Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.
 • Censurkort

  Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
 • Holländska dagstidningar 1610-1809

  I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och...
 • Statens Offentliga Utredningar

  Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format.
 • Kistebrev

  Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck,...
 • Äldre kartor

  Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.
 • Suecia antiqua et hodierna (pdf)

  Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här...
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
You can also access this registry using the API (see API Docs).