27 datasets found

Organisationer: Kungliga Biblioteket

Filter Results
 • Aftonbladet 1863-1900

  Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
 • Dagens Nyheter 1864-1900

  Digitaliserad version av Dagens Nyheter
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Lånedata

  Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt...
 • Avlatsbrev

  Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida...
 • Svenska Dagbladet 1884-1900

  Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet 1831-1862

  Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
 • Auktoritetsdata

  Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
 • Fornsvenska handskrifter

  Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.
 • Censurkort

  Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
 • Holländska dagstidningar 1610-1809

  I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och...
 • Statens Offentliga Utredningar

  Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format.
 • Kistebrev

  Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck,...
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Äldre kartor

  Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.
 • Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688

  Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88.
 • Suecia antiqua et hodierna (pdf)

  Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här...
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
 • Svenskt tryck före 1700

  Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur...
You can also access this registry using the API (see API Docs).