3 datasets found

Format: CSV Taggar: geologi

Filter Results
  • Källor

    I datamängden för Källor finns information om drygt 2000 källor (dvs. naturliga grundvattenutflöden). Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss...
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    I datamängden redovisas information om platserna där grundvattennivån mäts inom SGUs grundvattennät. Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i...
  • Miljöövervakning grundvatten

    The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
You can also access this registry using the API (see API Docs).