21 datasets found

Format: XML

Filter Results
 • SL Närliggande hållplatser

  Hållplatser i Stockholms län nära en angiven geografisk position. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Hållplatser och linjer för bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa Samtrafiken...
 • SL Realtidsinformation 4

  Nytt API: Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. Detta API är den senaste versionen av SL Realtidsinformation 3. Vissa ändringar...
 • SL Reseplanerare 2

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen. Viktig...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Realtidsinformation 3

  Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. I detta API kommer man åt Realtidsinformation via en metod. Dessutom, innehåller svaret...
 • GTFS Sverige 2

  Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafikenoch Trafikverket är avgångsinformation i...
 • Radon surveys in Umeå

  Result from the radon surveys performed by the muncipality of Umeå. The data is extracted regularly. More information about the content of the file can be found here:...
 • Skelleftebuss

  Data about bus stops in the Municipality of Skellefteå, i e the geocodes for the busstops.
 • Food Inspections in Umeå

  Result from the inspection of food serving venues performed by the muncipality of Umeå. The data is extracted regularly. A description of the content of the file can be found...
 • Recreational Facilities in Umeå

  Recreational facilities in the Municipality of Umeå. Data is extracted regularly from two systems containing information about recreational facilities and recreational areas....
 • Schema för bilförmånsberäkning

  Detta XML-schema avser struktur för nybilspriser som används vid beräkning av bilförmån
 • Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017

  Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån som bygger på Skatteverkets föreskrifter
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Värdefulla vatten

  En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
 • Livsmedelsdatabas

  Data från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas om livsmedel med näringsämnen och klassificeringar.
You can also access this registry using the API (see API Docs).