3 datasets found

Taggar: grundvatten tidsserie

Filter Results
  • Månadskarta över grundvattensituationen

    Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet....
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    I datamängden redovisas information om platserna där grundvattennivån mäts inom SGUs grundvattennät. Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i...
  • Miljöövervakning grundvatten

    The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
You can also access this registry using the API (see API Docs).