Metadataspecifikationen DCAT-AP är en katalogiseringsspecifikation som rekommenderas av EU-kommissionen som en gemensam vokabulär för datamängder som publiceras som öppna data. Metadataspecifikation är ”data om data”, en beskrivning av de digitala informationsresurser som ökar informationens användbarhet genom att beskrivningar struktureras enligt vedertagna gemensamma standarder.

Dataportalen öppnadata.se exponerar de svenska öppna data som tillgängliggjorts med DCAT-AP. Dataportalen hämtar automatiskt (skördar) metadatabeskrivningar av öppna data från offentliga organisationers servrar på Internet. För att data ska kunna visas i dataportalen måste beskrivningarna följa DCAT-AP och därmed vara uttryckta i maskinläsbart format.

DCAT-AP verktyg

Listan nedan innehåller både verktyg med öppen källkod och kommersiella produkter med några komponenter publicerade som öppen källkod. Se vidare information i länkarna angående licens för de olika verktygen och komponenterna.

EU-kommissionens DCAT-AP Validator 1.1
Den senaste versionen av DCAT-AP validator där man kan testa DCAT-AP.
Mer information finns här. https://joinup.ec.europa.eu/release/which-processes-and-tools-could-be-used-manage-quality-metadata/10
https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-ap-validator
Öppen källkod på Github: https://github.com/SEMICeu/dcat-ap_validator

CKAN
CKAN https://ckan.org/ (The Comprehensive Knowledge Archive Network) fungerar främst som en datakatalog för metadatabeskrivningar. Systemet baseras på en öppen källkod. CKAN är byggd med Python (back-end) och JavaScript (front-end). CKAN-installationer tillhandahåller automatiska sökningar genom webb-API:er.
Öppen källkod på Github: https://github.com/ckan/ckan

Datatank
Data Tank är ett verktyg byggt med öppen källkod. Verktyget gör det möjligt att omvandla datamängder till en HTTP API och beskriva dem med DCAT-AP.
Öppen källkod på Github: https://github.com/tdt/

GeoNetwork
GeoNetwork https://geonetwork-opensource.org/ är en katalogapplikation för hantering av georefererade datamängder.
Öppen källkod på Github: https://github.com/geonetwork

OpenDataSoft
OpenDataSoft https://www.opendatasoft.com/ är en online-plattform för publicering, delning och återanvändning av data.

OpenDataSoft är inte huvudsakligen öppen källkod-baserad, men vissa delar är öppna (t ex frontend) och finns på Github: https://github.com/opendatasoft (mer information här: http://docs.opendatasoft.com/en/faq.html)

Entryscape Catalog (tidigare DCAT-AP Manager)
DCAT-AP Manager skapades av MetaSolution på uppdrag av Vinnova och har därefter vidareutvecklats till Entryscape Catalog vars öppna källkod finns på BitBucket (Obs att olika licenser gäller för frontend och backend): https://bitbucket.org/account/user/metasolutions/projects/ESC

I varje repository finns en License.txt fil som anger vilken licens som gäller. Aktuell licensfil för EntryScape Catalog finns här:
https://bitbucket.org/metasolutions/entryscape-catalog/src/4df56771c2249a2b1f08b186cb9d4dfe434eddc3/LICENSE.txt?at=master&fileviewer=file-view-default

Wikimedias DCAT-AP-verktyg
Ett projekt som syftar till att generera DCAT-AP för Wikibase http://wikiba.se/ -installationer i allmänhet och Wikidata https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page i synnerhet.
https://github.com/Wikimedia-Sverige/DCAT