DCAT-AP är en katalogiseringsspecifikation som rekommenderas av EU-kommissionen som en gemensam vokabulär de datamängder som har publiceras som öppna data. Metadataspecifikation är ”data om data”, en beskrivning av de digitala informationsresurser som ökar informationens användbarhet genom att beskrivningar struktureras enligt vedertagna gemensamma standarder.

Dataportalen öppnadata.se exponerar de svenska öppna data som tillgängliggjorts med DCAT-AP. Dataportalen hämtar automatiskt (skördar) metadatabeskrivningar av öppna data från offentliga organisationers servrar på Internet. För att data ska kunna visas i dataportalen måste beskrivningarna följa DCAT-AP och därmed vara uttryckta i maskinläsbart format. Delar av DCAT-AP1.1 hade då anpassats på beställning av Vinnova utifrån funktionaliteten i dataportalen. Förändringarna finns dokumenterade och utbildningsmaterial finns på nätet.

I samband med Riksarkivets uppdrag pågår arbetet med framtagandet av en nationell DCAT-AP-anpassning. Detta arbete beräknas vara klar i december 2017 och en vägledning för hur man använder DCAT-AP för PSI-förteckningar och öppna datamängder kommer att tas fram.