Öppnadata.se syftar till att göra data tillgängliga online för återanvändning. Vi välkomnar förslag på tillgängliggörande av relevanta datamängder som för tillfället inte är kopplade till portalen som öppna data. Skicka oss ditt förslag på datamängder du vill se med hjälp av förslagsformuläret och vi kommer att vidarebefordra dem till relevant organisation för vidare överväganden.

Tidigare föreslagna datamängder

Trafikverkets öppna API för trafikinformation

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/

Trafikverkets API tillhandahåller flera olika typer av information. Bland annat trafikolyckor, trafikkameror, väderstationer m.m.

Status: Trafikverket arbetar på att visa sina data på oppnadata.se. Beräknas bli klart under 2018