Öppnadata.se syftar till att göra data tillgängliga online för återanvändning. Vi välkomnar förslag på tillgängliggörande av relevanta datamängder som för tillfället inte är kopplade till portalen som öppna data. Skicka oss ditt förslag på datamängder du vill se med hjälp av förslagsformuläret och vi kommer att vidarebefordra dem till relevant organisation för vidare överväganden.

Tidigare föreslagna datamängder

Trafikverkets öppna API för trafikinformation

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/

Trafikverkets API tillhandahåller flera olika typer av information. Bland annat trafikolyckor, trafikkameror, väderstationer m.m.

Status: Trafikverket arbetar på att visa sina data på oppnadata.se. Beräknas bli klart under 2018

Parole Korpus

https://spraakbanken.gu.se/

Det textmaterial som här går under namnet Parole är insamlat inom ramen för EU-projektet PAROLE (avslutat 1997).

Status: Ingen plan finns då Språkbanken har egna portaler/repositorier. Resursen kan laddas ner och spridas enligt dess licens CC-BY: https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/parole

Arbetsförmedlingens HR-XML-SE

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Annonsera/Overfor-dina-annonser.html

XML-baserad standard för platsannonser – HR-XML-SE. Standarden baseras på det arbete som bedrivs internationellt.

Status: Arbetsförmedlingen kommer att gå vidare med det API de har idag och först efter det gå vidare med HR-XML-SE.

Hushållningssällskapen Fältförsök

http://www.sverigeforsoken.se/se/sok.asp

Fältförsök testas olika grödor och växtnäringsämnen i olika geografiska områden. Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök.

Målsättningen är att samla växtodlingsförsök dels utifrån regionala behov och dels att samverka mellan regionerna i hela landet. Ledord är: ”Samordning för lantbrukarnytta”. Med en bred kontaktyta nås hela Sveriges växtodlingsintressenter från lantbruk till forskning i alla riktningar.

Basfinansiering sker genom Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, den samlade växtodlingshandeln och Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar ett flertal växtodlingsföretag och organisationer i provningsverksamheten.

Historiska pollendata från Naturhistoriska riksmuseet

Historiska pollendata från Naturhistoriska riksmuseet. Skulle kunna användas för maskininlärning och andra experiment för att hjälpa fler undvika allergibesvär.