PSI-lagen innehåller inga krav på att information ska lämnas ut elektroniskt i ett visst tekniskt format. E-delegationen rekommenderar emellertid att en myndighet lämnar ut informationen i det eller de tekniska format som myndigheten själv använder. Därmed bör man tillmötesgå en begäran om att ta del av ”rådata” i elektronisk form.

Myndigheten kan erbjuda sig att konvertera data till andra format som efterfrågas, förutsatt att omfattningen är rimlig och att det stämmer med myndighetens uppdrag eller allmänna serviceverksamhet. PSI-lagens bestämmelser om diskriminering (8 §) innebär dock att alla jämförbara fall, t.ex. alla kommersiella aktörer som erbjuder likartade tjänster, måste få tillgång till samma format på samma villkor. Därför bör myndigheten på förhand ange vilka format man kan tillhandahålla, i den generella informationen om tillgängliga informationsresurser.