Uppgifter som är sekretessreglerade enligt offentlighets- och sekretesslagen får i princip inte finnas tillgängliga på internet.