Myndigheter har inte rätt att ta ut någon avgift för att tillhandahålla en handling i sina lokaler.

Avgifterna för papperskopior eller utskrifter av allmän handling regleras i detalj i avgiftsförordningen (15–24 §) och är obligatoriska.